monsun theater

Friedensallee 20 22765 Hamburg Deutschland

2 Veranstaltungen für monsun theater 2 Veranstaltungen

  • 27 Okt 2017 Fr 20:00
  • eigenarten Festival: Pantheater Hamburg & TSE Dar es Salam

    Fr 20:00
  • 31 Okt 2017 Di 20:00
  • eigenarten Festival: Da Soul Chung u.a.

    Di 20:00